Artikel


CVE övertygad om att nedmontering stärker extremism

CVE övertygad om att nedmontering stärker extremism

ALMEDALEN. En nedmontering av välfärden har skapat ett utanförskap på många platser. Detta har möjliggjort att islamistisk extremism har vuxit i Sverige, enligt chefen för CVE.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Sommaruppehåll på Altinget Säkerhet

ALTINGET. Altinget Säkerhet tar ett sommaruppehåll. Men planeringen inför höstens bevakning av säkerhetspolitiken är redan igång.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"