Artikel


SVA:s gd blir chef för försvarsmyndighet

SVA:s gd blir chef för försvarsmyndighet

NAMN. Efter sju år som chef för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), utses Jens Mattson till att efterträda Jan-Olof Lind.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"