Artikel


Rekordmånga söker officersutbildningen – ännu fler kvinnor

Rekordmånga söker officersutbildningen – ännu fler kvinnor

FÖRSVARSHÖGSKOLAN. Ansökningarna till officersprogrammet minskade dramatiskt efter att värnplikten blev vilande 2010. Men i år redovisas en ny toppnotering. Även fler kvinnor än någonsin har sökt, om än få jämfört med männen.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
FRA:s årsrapport: Sverige är i en gråzon redan nu

FRA:s årsrapport: Sverige är i en gråzon redan nu

HYBRIDHOT. Att det görs strategiska uppköp av företag i Sverige och aggressiva attacker mot svensk kritisk infrastruktur, innebär att Sverige inte längre helt befinner sig i fredstider, enligt FRA:s gd.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

ANALYS. Nästan 11 år efter Frankrike får vi ett nationellt cybersäkerhetscenter. Men för att nå samma framgång som motsvarigheten i andra länder, finns det vissa frågor som regeringen behöver svara på.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"