Debatt


MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott

MED: Regeringen vilseleder om häktning vid vapenbrott

DEBATT. Olagligt innehav av skjutvapen ska dömas som grovt vapenbrott. I nuläget ger politikerna sken om att vapenlagarna är striktare än vad de är, skriver partiledaren för Medborgerlig samling.