Artikel


Danska regeringen: Det finns mat till alla

Danska regeringen: Det finns mat till alla

CORONAHAMSTRING. Så länge danskarna låter bli att hamstra, kommer regeringen inte att vidta några åtgärder. Så löd budskapet från danska regeringen på torsdagen. I Sverige kallade landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) samma dag till möte med livsmedelssektorn.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Han vill se färre officerare i högkvarteret –

Han vill se färre officerare i högkvarteret – "Medför naturligtvis risker"

INTERVJU. Den tidigare Must-chefen Gunnar Karlson förslag om att hundratals militära tjänster på Försvarsmaktens högkvarter kan bli civila, har blivit kritiserat. Men han ser det som nödvändigt.
 – Poängen är att fastän Försvarsmakten gör en massa saker, så gör den obönhörliga matematiken att vi kommer bli färre, säger Karlson till Altinget.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"