Polismyndigheten


Så ska blåljussamarbetet förbättras

KORTNYTT. En ny nationell vägledning från MSB ska skapa bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV). 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
200 nya miljoner till polisen

200 nya miljoner till polisen

BUDGET. Som en försmak i vårändringsbudgeten presenterar regeringen ytterligare pengar till polisen. De 200 nya miljonerna ska användas till bland annat kroppskameror, förstärkningsvapen och för att bättre kunna utreda sexualbrott.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"