Naturkatastrof


MSB: Fler räddningsvärn behövs för att stärka beredskapen

MSB: Fler räddningsvärn behövs för att stärka beredskapen

DEBATT. Kommunal räddningstjänst måste ta tillvara engagemanget som finns. Personer som är beredda att bidra ska få utbildning och avtal måste komma på plats för att få fler räddningsvärn, skriver Patrik Perbeck från MSB.