Informationssäkerhet


Utredning: Ny avdelning på FMV för cybersäkerhet

Utredning: Ny avdelning på FMV för cybersäkerhet

FÖRSLAG. En avdelning inom FMV ska sköta europeisk certifiering av företag inom cybersäkerhet. Men det ska vara en strikt oberoende avdelning där chefen inte står under FMV:s gd.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten. 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"