Informationssäkerhet


Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

DEBATT. Den rättsliga analys vi inhämtat utvisar att säkerhetskraven som ställs enligt säkerhetsskyddslagen och lagen om elektroniska kommunikationer är svårtolkade, svårtillämpade och mycket dyra. Det skriver Alf Karlsson med anledning av Gröna städers nya rapport.