Amnesty


Amnesty: Ingen bör tvångsåtersändas till Afghanistan

Amnesty: Ingen bör tvångsåtersändas till Afghanistan

DEBATT. Afghanistan är inte säkert och inom landet finns inga internflyktsalternativ. Detta anser Amnesty International, men Migrationsverket intar en annan linje, skriver Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty.