Finansminister för en dag


Oenighet mellan blocken om migrationskostnader

Oenighet mellan blocken om migrationskostnader

VALKOMPASS. Blockpolitiken är tydlig när man ser vad partierna vill lägga på migration och nyanländas etablering. De rödgrönas riksdagskandidater vill öka anslagen. Alliansens vill sänka dem. Utanför riksdagen vill AFS helt stoppa möjligheten att söka asyl.