Institutet mot mutor


"Antikorruptionsarbetet inte bara en fråga om lagefterlevnad"

DEBATT. Korruption har förödande konsekvenser i ett samhälle och samhällsaktörer har inte bara ett juridiskt ansvar för att motverka korruption, utan även ett etiskt, skriver Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor.