Justitiedepartementet


Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik

Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik

BESLUT. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollerna ytterligare tre månader. Anledningen är att "det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige".

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"