Justitiedepartementet


Regeringen ansöker om att bli värdland för EU-beredskapslager

Regeringen ansöker om att bli värdland för EU-beredskapslager

KRISBEREDSKAP. Nu ansöker Sverige om att bli värdland för ett beredskapslager för medicinsk utrustning, så som respiratorer och skyddsutrustning. Men enligt MSB, kan deras lokaler för lagerhållning vara för små för att klara uppdraget.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik

Gränskontrollerna förlängs trots EU-kritik

BESLUT. Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollerna ytterligare tre månader. Anledningen är att "det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige".

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"