Fortifikationsverket


Försvarsmyndigheter startar plattform för att locka kompetens

Försvarsmyndigheter startar plattform för att locka kompetens

SAMARBETE. Nu lanseras en ny webbplats, Försvarskarriär, för de som är intresserad av att arbeta inom försvarssektorn. Den ska ge mer information om vilka karriärval det finns inom försvaret, och hur detta kan bidra till att försvara Sverige. 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
168 extra miljarder är prislappen för ett förstärkt försvar

168 extra miljarder är prislappen för ett förstärkt försvar

FÖRSVARSMATERIEL. Utan extra investeringar kommer försvarsförmågan att sjunka. Det är beskedet från försvarsmaterielutredningen. För bästa operativa förmåga behöver anslagen till försvarsmateriel fördubblas.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"