Fortifikationsverket


168 extra miljarder är prislappen för ett förstärkt försvar

168 extra miljarder är prislappen för ett förstärkt försvar

FÖRSVARSMATERIEL. Utan extra investeringar kommer försvarsförmågan att sjunka. Det är beskedet från försvarsmaterielutredningen. För bästa operativa förmåga behöver anslagen till försvarsmateriel fördubblas.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"