Agenda2030


Framsteg i arbetet mot våld mot barn

KORTNYTT. Toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som ägde rum i Stockholm den 14-15 februari har bidragit till utökade medel och större engagemang från flera länder i arbetet med att stoppa våld mot barn.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"