Inspektionen för strategiska produkter


Nygammal gd till ISP – ser ökad försvarsexport kommande år

Nygammal gd till ISP – ser ökad försvarsexport kommande år

KRIGSMATERIEL. Regeringen har utsett Carl Johan Wieslander till ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Inför kommande år spår han ökad svensk export av krigsmaterial, trots coronakrisen.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"