Handel


Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

DEBATT. Marinens förmåga att skydda fartyg, säkra sjöleder och hävda vår territoriella integritet är viktig för handelsflödena. Det görs genom sjöövervakning och vid behov genom sjöfarts-skyddsoperationer, skriver Anders Olovsson och Sabrina Jikander.