Civilförsvar


Håkansson (S): Värna skyddsrummens kvalitet – inför avgift

Håkansson (S): Värna skyddsrummens kvalitet – inför avgift

DEBATT. Skyddsrummen i Sverige kontrolleras inte så ofta som de ska enligt lag. Därför borde vi införa en skyddsrumsavgift av fastighetsägarna som man gör vid livsmedelskontroller, skriver Per-Arne Håkansson (S), riksdagsledamot.

Eliasson: Civilförsvaret brister

KORTNYTT. Sveriges totalförsvarsförmåga ”ligger inte alls där den borde göra”, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
EU-toppmötet skruvar upp tempot för cybersäkerhet

EU-toppmötet skruvar upp tempot för cybersäkerhet

BRYSSEL. EU måste öka takten sista halvåret av Europaparlamentets mandatperiod för att hinna fatta beslut om cybersäkerhet och en rad andra säkerhetsfrågor, enligt ett förslag till slutsatser på EU-toppmötet som Altinget tagit del av.