Civilförsvar


Håkansson (S): Värna skyddsrummens kvalitet – inför avgift

Håkansson (S): Värna skyddsrummens kvalitet – inför avgift

DEBATT. Skyddsrummen i Sverige kontrolleras inte så ofta som de ska enligt lag. Därför borde vi införa en skyddsrumsavgift av fastighetsägarna som man gör vid livsmedelskontroller, skriver Per-Arne Håkansson (S), riksdagsledamot.

Eliasson: Civilförsvaret brister

KORTNYTT. Sveriges totalförsvarsförmåga ”ligger inte alls där den borde göra”, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"