Digitalisering


GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.

Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

Debatt: Släpp frågan om en elhandlarcentrisk marknadsmodell

DEBATT. Sveriges energiförsörjning står inför stora utmaningar. Stamnätets regionala svagheter och risken för elbrist måste lösas nu. En reformerad elmarknad och en uppdaterad intäktsreglering är avgörande, skriver vd:arna för Öresundskraft och Mälarenergi.

Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

Debatt: Säkerhetskrav inom telekomsektorn är mycket dyra

DEBATT. Den rättsliga analys vi inhämtat utvisar att säkerhetskraven som ställs enligt säkerhetsskyddslagen och lagen om elektroniska kommunikationer är svårtolkade, svårtillämpade och mycket dyra. Det skriver Alf Karlsson med anledning av Gröna städers nya rapport.