Räddningstjänst


Nya krav väntar för räddningstjänsten

Nya krav väntar för räddningstjänsten

UTREDNING. Det finns för stora skillnader mellan kommunerna när det gäller dagens räddningstjänst. För att åtgärda bristerna, få effektivare insatser och bättre beredskap vill regeringen se flera förändringar.

Risk för brist på brandmän oroar

Risk för brist på brandmän oroar

BEREDSKAP. Det råder brist på deltidsbrandmän i flera kommuner. Och missnöje med ett nytt avtal gör inte saken bättre. Borgerliga partier varnar nu för sämre beredskap och regeringen tillsätter en utredning.