Dricksvatten


Kommunpolitikers ointresse ett hot mot dricksvattnet

Kommunpolitikers ointresse ett hot mot dricksvattnet

DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING. Politiker och tjänstemän i kommunerna ser inte dricksvatten som en prioriterad fråga, visar forskning från Göteborgs universitet. Ointresset hotar i förlängningen dricksvattenförsörjningen, enligt forskarna Åsa Boholm och Anna Bendz.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.