Dricksvatten


Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

Länsstyrelsen Kalmar län: Sverige måste rustas för vattenbrist

DEBATT. Tillgången på vatten har på många håll i Sverige tagits för given. Det finns vatten, men inte alltid där vi behöver det och när vi behöver det. Sverige måste rustas för ett varmare och mer opålitligt klimat, skriver Henrik Andersson.

Ygeman: Kommunerna kommer inte undan ansvaret för vattnet

VATTENFÖRSÖRJNING. Bara för att en kommun får problem med vattenförsörjningen kan inte staten kliva in och ta över ansvaret. Att ens antyda något sådant vore farligt, enligt inrikesminister Anders Ygeman (S).

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"