Dricksvatten


Ygeman: Kommunerna kommer inte undan ansvaret för vattnet

VATTENFÖRSÖRJNING. Bara för att en kommun får problem med vattenförsörjningen kan inte staten kliva in och ta över ansvaret. Att ens antyda något sådant vore farligt, enligt inrikesminister Anders Ygeman (S).

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Fortsatt oklart kring vattenkrisarbete

Fortsatt oklart kring vattenkrisarbete

KRISBEREDSKAP. Livsmedelsverkets arbete med den nationella vattenkatastrofgruppen anses både vara viktigt och fungera väl, ändå är den långsiktiga finansieringen fortsatt osäker. "Vi vet inte varför det är så svårt att få fram pengar till det här." säger Gullvy Hedenberg på Svenskt vatten

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Livsmedelssektorn får ge till vattenkrisarbete

DRICKSVATTEN. Arbetet med dricksvattensäkerhet i kris, den så kallade Vaka-verksamheten, ska under året finansieras med hjälp av anslaget för konkurrenskraftig livsmedelssektor.