Beredskap


MP-kandidater: Klimatnödläget kräver krisberedskap

MP-kandidater: Klimatnödläget kräver krisberedskap

DEBATT. Framtidens säkerhetshot är inte enbart militära utan betydligt mer komplexa. Vi går därför till EU-val på att öka Europas satsningar på krisberedskap, skriver två av Miljöpartiets EU-kandidater.

SKL tar fram avtal för medarbetare under krissituationer

KORTNYTT. Efter skogsbränderna visade sig kollektivavtalen ha brister bland annat gällande ersättningar för personalen. Nu tar SKL och facken fram bättre avtal som ska gälla under krissituationer.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"