Nato


Försvarsanalytiker: Därför ska vi omvärdera vad Nato är och ska vara

Försvarsanalytiker: Därför ska vi omvärdera vad Nato är och ska vara

KRÖNIKA. Natos funktion måste omvärderas. Det beror bland annat på de amerikanska politiska prioriteringarna och Turkiets aggressiva agerande i norra Syrien. Även om toppmötet i London inte gjorde slut på Nato är det fortfarande mycket som står på spel, skriver Preben Bonnén.