Löner


Lönesatsning på officerare och soldater

KORTNYTT. Ett nytt avtal mellan Officersförbundet och Försvarsmakten ska garantera en successiv höjning av lägstalöner för officerare samt höjd lägstalön till gruppbefäl, soldater och sjömän.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"