Vänsterpartiet


V:

V: "Garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten"

DEBATT. Pliktrådet har påtalat stora brister i samarbetet med Försvarsmakten, framförallt i hur självständigt rådet är från myndigheten. För att medinflytandet ska fungera bättre kräver vi att regeringen gör förändringar, skriver Hanna Gunnarsson (V).