Terrorbekämpning


CVE övertygad om att nedmontering stärker extremism

CVE övertygad om att nedmontering stärker extremism

ALMEDALEN. En nedmontering av välfärden har skapat ett utanförskap på många platser. Detta har möjliggjort att islamistisk extremism har vuxit i Sverige, enligt chefen för CVE.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Ola Johansson (C): Djurrättsaktivister hotar demokratin

Ola Johansson (C): Djurrättsaktivister hotar demokratin

DEBATT. Några aktivister inom djurrättsrörelsen tvekar inte att hota människors liv för att rädda djurens. Deras hängivenhet påminner om terroristers och nynazisters, skriver Ola Johansson (C) som anser att regeringen måste agera för att skydda svenskt lantbruk och dess företagare.

Alexandra Anstrell (M): Bekämpa djurrättsterrorism

Alexandra Anstrell (M): Bekämpa djurrättsterrorism

DEBATT. Det sker en upptrappning av brott mot djurhållare, politiker och jägare som aldrig får normaliseras. Straffpåföljderna behöver bli strängare och en nationell samordning krävs, skriver Alexandra Anstrell (M).