Terrorbekämpning


Facebook måste snabbt radera propaganda

Facebook måste snabbt radera propaganda

SÄKERHET. Nätplattformar som Youtube och Facebook måste ta bort terroristpropaganda inom en timme. Annars hotas de av höga böter. Men traditionella media undantas för att skydda yttrande- och tryckfrihet.

Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

FÖRSVAR. Med ny lag och Therese Mattsson som ny generaldirektör ska myndigheten bli bättre på att samverka med polisen och bekämpa terrorism.

Kræver adgang til Altinget | Säkerhet
Tobé: Fler verktyg för att matcha hotbilden

Tobé: Fler verktyg för att matcha hotbilden

DEBATT. Regeringens förslag om en mer heltäckande terrorismlagstiftning behöver kompletteras med bland annat tillgång till datalagring och ökad möjlighet till hemlig tele- och kameraövervakning, skriver Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M).