Terrorbekämpning

Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

Ny gd och lag ska vässa Kustbevakningen

FÖRSVAR. Med ny lag och Therese Mattsson som ny generaldirektör ska myndigheten bli bättre på att samverka med polisen och bekämpa terrorism.

Kræver adgang til Altinget | Säkerhet
Tobé: Fler verktyg för att matcha hotbilden

Tobé: Fler verktyg för att matcha hotbilden

DEBATT. Regeringens förslag om en mer heltäckande terrorismlagstiftning behöver kompletteras med bland annat tillgång till datalagring och ökad möjlighet till hemlig tele- och kameraövervakning, skriver Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M).

Så ska blåljussamarbetet förbättras

KORTNYTT. En ny nationell vägledning från MSB ska skapa bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV). 

Kræver adgang til Altinget | Säkerhet