Tullverket


Kameror ska stoppa internationella stöldligor

Kameror ska stoppa internationella stöldligor

LAGFÖRSLAG. Regeringen vill förenkla kameraövervakning och tror att det kan hjälpa i arbetet mot internationella stöldligor. Lagen ska också underlätta för brottsförebyggande myndigheter.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Vassare verk för brottsbekämpning

FÖRVALTNING. Regeringen föreslår ändrade reglerna för Skatteverket och Tullverket. Förhoppningen är att det ska underlätta för de två myndigheternas brottsbekämpande arbete.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"