Totalförsvarets forskningsinstitut


Sveriges elförsörjning kan bli måltavla för attacker

Sveriges elförsörjning kan bli måltavla för attacker

INFRASTRUKTUR. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) varnar nu för att Sveriges elförsörjning kan bli en måltavla för cyberattacker. Och att man bör dra lärdom av vad Ukraina utsattes för.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"