Totalförsvarets forskningsinstitut


Antalet Nato-övningar ökar

Antalet Nato-övningar ökar

TRÄNING. Övningarna med Nato och dess medlemsländer har växt både i antal och storlek. Budgeten för övningar har ökat rejält, men trots det når man inte riktigt upp till Rysslands nivå.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"