Totalförsvarets forskningsinstitut


FOI: Högre krav på Sveriges försvar efter brexit

FOI: Högre krav på Sveriges försvar efter brexit

EU-FÖRSVAR. Brexit ställer krav på Sverige. Både i vår solidaritetsförklaring och att EU nu kommer gasa på i försvarssamarbetet, enligt FOI.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"