Strålsäkerhetsmyndigheten


Efter ett års vila – kärnkraftszoner ut på remiss

STRÅLSÄKERHET. För ett år sedan föreslog Strålsäkerhetsmyndigheten nya beredskapszoner runt landets kärnkraftverk. Nu har miljö- och energidepartementet skickat ut förslaget på remiss.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Skog lovar inget kvickt besked om slutförvar

Skog lovar inget kvickt besked om slutförvar

KÄRNAVFALL. Mark- och miljödomstolen sade "nja" till slutförvaret och Strålsäkerhetsmyndigheten sade "ja". Därmed är allas blickar vända mot regeringen och miljöminister Karolina Skog (MP).

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"