Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

ANALYS. Nästan 11 år efter Frankrike får vi ett nationellt cybersäkerhetscenter. Men för att nå samma framgång som motsvarigheten i andra länder, finns det vissa frågor som regeringen behöver svara på.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
MSB: Fler räddningsvärn behövs för att stärka beredskapen

MSB: Fler räddningsvärn behövs för att stärka beredskapen

DEBATT. Kommunal räddningstjänst måste ta tillvara engagemanget som finns. Personer som är beredda att bidra ska få utbildning och avtal måste komma på plats för att få fler räddningsvärn, skriver Patrik Perbeck från MSB.