Kustbevakningen


Kameror ska stoppa internationella stöldligor

Kameror ska stoppa internationella stöldligor

LAGFÖRSLAG. Regeringen vill förenkla kameraövervakning och tror att det kan hjälpa i arbetet mot internationella stöldligor. Lagen ska också underlätta för brottsförebyggande myndigheter.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"