Kriminalvården


Kriminalvården varnar: Fängelseplatser kan ta slut

KORTNYTT. Kriminalvårdens gd Nils Öberg varnar i en debattartikel för att det inte finns tillräckligt med platser att inhysa kriminella om lagföringen fortsätter öka i samma takt. 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Ny utbildning ska stärka kriminalvårdare

KORTNYTT. Kriminalvården ska ta fram en ny grundutbildning för nya kriminalvårdare inom anstalt, häkte och Kriminalvårdens nationella transportenhet.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"