Elsäkerhetsverket


Elsäkerhetsverket: Kan vi skydda den digitala konsumenten?

Elsäkerhetsverket: Kan vi skydda den digitala konsumenten?

DEBATT. Marknadens regelsystem klarar inte att skydda konsumenten när allt billigare lösningar efterfrågas. Individens säkerhet är då helt beroende av den egna förståelsen av konsumentskyddet, skriver Elisabet Falemo, generaldirektör på Elsäkerhetsverket.