Krisberedskap


Ny riktning i krisberedskapen – men nästa kris är en annan kris

Ny riktning i krisberedskapen – men nästa kris är en annan kris

ANALYS. Nu cementeras riktningen som Sveriges krisberedskap ska ta. Men satsningarna görs mitt under en pandemi. Risken är att enorma mängder skattepengar binds i satsningar som inte står emot nästa kris.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

"Andra risker upphör inte för att corona är mest akut"

DEBATT. Det finns viktiga läxor att dra av civilförsvarets idéhistoria. Det skriver Peter Bennesved som bland annat tar upp att tider av akuta kriser sätter igång politiska processer med konsekvenser för många år framöver.