Datainspektionen


Myndighet får dyra böter efter personuppgiftsläcka

Myndighet får dyra böter efter personuppgiftsläcka

INCIDENT. Uppemot 300 000 anställda fick sina personuppgifter läckta genom Statens servicecenters system. Det tog fem månader innan andra myndigheter fick vetskap om detta. Nu får servicecentret böta för hur de hanterade personuppgiftsläckan.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"