Brottsförebyggande rådet


Brå: Säkerhetsproblem hos Statens servicecenter

Brå: Säkerhetsproblem hos Statens servicecenter

KRITIK.Regeringen vill att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska anslutas till Statens servicecenters (SSC) lönerelaterade tjänster. Men Brå, som redan är kund hos SSC för fakturor, menar att myndigheten inte kan garantera informationssäkerheten. 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Sju myndigheter föreslås bli tre

KORTNYTT. Analys- och utvärderingsutredningen ledd av Urban Karlström föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att på så sätt stärka regeringens styrning.  
 

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Ökning av hot och trakasserier mot politiker

KORTNYTT. Politiker har senaste åren blivit mer utsatta enligt Brottsförebyggande rådet senaste rapport. I sociala medier utsätts förtroendevalda kvinnor i större utsträckning än män för hot och påhopp.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"