Försvarsmakten


Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

Marinen: Sjöfartsskydd bidrar till fri handel

DEBATT. Marinens förmåga att skydda fartyg, säkra sjöleder och hävda vår territoriella integritet är viktig för handelsflödena. Det görs genom sjöövervakning och vid behov genom sjöfarts-skyddsoperationer, skriver Anders Olovsson och Sabrina Jikander.

Ygeman tonar ned kamp mellan havsvind och försvar

Ygeman tonar ned kamp mellan havsvind och försvar

INTRESSEKONFLIKTER. Enligt Havs- och vattenmyndigheten behöver frågan om hur Försvarsmakten och vindkraften ska samsas till havs utredas på djupet. Men energiminister Anders Ygeman (S) anser att dagens lagstiftning fungerar.