Försvarshögskolan


Rekordmånga söker officersutbildningen – ännu fler kvinnor

Rekordmånga söker officersutbildningen – ännu fler kvinnor

FÖRSVARSHÖGSKOLAN. Ansökningarna till officersprogrammet minskade dramatiskt efter att värnplikten blev vilande 2010. Men i år redovisas en ny toppnotering. Även fler kvinnor än någonsin har sökt, om än få jämfört med männen.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"