Försvarets radioanstalt


Anställda på FRA har fått kroniska skador

KORTNYTT. Anställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan det kontor de arbetat i drabbats av mögel.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"