Försvarets radioanstalt


FRA:s årsrapport: Sverige är i en gråzon redan nu

FRA:s årsrapport: Sverige är i en gråzon redan nu

HYBRIDHOT. Att det görs strategiska uppköp av företag i Sverige och aggressiva attacker mot svensk kritisk infrastruktur, innebär att Sverige inte längre helt befinner sig i fredstider, enligt FRA:s gd.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"
Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

Sveriges kommande cyberförsvar – regeringen måste ge svar

ANALYS. Nästan 11 år efter Frankrike får vi ett nationellt cybersäkerhetscenter. Men för att nå samma framgång som motsvarigheten i andra länder, finns det vissa frågor som regeringen behöver svara på.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"

Anställda på FRA har fått kroniska skador

KORTNYTT. Anställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan det kontor de arbetat i drabbats av mögel.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"