Socialdemokraterna


Grafik: Länderna som fick Lindes uppmärksamhet

Grafik: Länderna som fick Lindes uppmärksamhet

UTRIKESPOLITIK. I årets utrikespolitiska deklaration, Ann Lindes (S) första som utrikesminister, betonas särskilt betydelsen av samarbetet mellan EU och Sverige. USA och Ukraina var länderna som nämndes flest gånger.

Kräver tillgång till Altinget | Säkerhet"