Gustav Fridolin och Karolina Skog presenterar politik för mer återanvändning på klädbytardagen

Lördag 14 april ordnar Naturskyddsföreningen en nationell klädbytardag, där privatpersoner byter kläder med varandra. Uppskattningsvis ordnas ett hundratal evenemang runt om i Sverige. Syftet är att uppmuntra till återanvändning och förlänga livet för klädesplagg som kanske hamnat längst in i garderoben och inte används längre. Samtidigt vill man uppmärksamma frågan om att våra kläder har stor påverkan på miljön och klimatet. Språkröret Gustav Fridolin och miljöminister Karolina Skog kommer att delta på ett av klädbytareventen. I samband med detta presenterar de också ett paket med


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar