Vänsterpartiet satsar 400 miljoner på sjukvården till sommaren

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor med syftet att öka tillgängligheten inom vården. Bland annat kan pengarna gå till mobila vårdteam som når äldre under sommaren. I dag finns det grupper av människor som inte upplever sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar