Sverige behöver inte mer Reepalu-politik

Rubriken på pressmeddelandet som skickades ut från utbildningsdepartementet på måndagsmorgonen löd "Staten behöver ta ett större ansvar för gymnasieskolan".


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar