Hanne Kjöller: Integrationen blir svårare om vi ser kulturella skillnader som rasism

KOLUMNEN. Hanne Kjöller är journalist, författare och tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter. Förintelsen är den logiska följden av rasbiologiskt tänkande. Men hur är det med ”kulturell rasism”? Finns den ens – och vad betyder den i så fall?


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar