MÖTESUTTALANDE: HEDERSFÖRTYCK ÄR HÖJDEN AV OFRIHET

Hedersförtryck utgör en allvarlig kränkning av inte bara flickors men även pojkars personliga frihet och är en av Sveriges största jämställdhetsutmaningar. Liberala ungdomsförbundet tog tydlig ställning mot hedersförtryck under internationella kvinnodagen med kampanjen #höjdenavofrihet och krävde att friheten måste försvaras för de flickor och pojkar som utsätts. Unga offer för hedersförtryck, det vill säga olika […]

Inlägget MÖTESUTTALANDE: HEDERSFÖRTYCK ÄR HÖJDEN AV OFRIHET dök först upp på Liberala Ungdomsförbundet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar