Krav på månggifte banar väg för islamism i Sverige

Månggifte strider helt mot vår västerländska syn på äktenskapet och är förbjudet. Trots det fanns cirka 300 fall av polygami registrerade i vårt land, år 2016. Svensk lag erkänner nämligen månggiften som ingåtts i andra länder, om makarna då saknade anknytning till Sverige. I takt med ökad invandring har problemet med månggifte tyvärr blivit allt större. […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar