Seriebrottslingarna får våldta ostraffat

Alltför många politiker har svikit genom att bortprioritera frågan om ett fungerande rättsväsende. Allt färre brott klaras upp, våldtäktsutredningar läggs på hög och i de fall gärningsmän döms står straffen sällan i proportion till brottets allvar. Så kan det inte fortsätta. Sverige ska bli ett tryggare land och för det krävs fler poliser. Vi behöver […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar