JO:s Opcat-enhet inspekterar häktet Örebro

Den 12–13 februari inspekterar JO:s Opcat-enhet Kriminalvården, häktet Örebro. Inspektionen leds av föredragande Lars Olsson. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar