JO:s Opcat-enhet inspekterar arresten Örebro

Den 13 februari inspekterar JO:s Opcat-enhet Polismyndigheten, arresten Örebro. Inspektionen leds av föredragande Lars Olsson. 


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar