Ny partistyrelse vald

Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari valde en ny partistyrelse.  Nya ordinarie ledamöter är Deniz Butros, Ali Esbati, Linn Wegemo och Carolina Gustafsson. Nya på ersättarplats är Jens Holm, Kajsa Bysell, Maria Forsberg, Tobias Sandberg, Kerstin Wallsby, Jonas Karlsson och Ciczie Weidby. Ordinarie…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar