Det här är Vänsterpartiets nya ordinarie ledamöter i partistyrelsen

Idag beslutade kongressen att bifalla valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i partistyrelsen, med ett undantag då Ali Esbati valdes in som ordinarie ledamot. De ordinarie ledamöter som ingår i den nya partistyrelsen fram till nästa kongress 2020 är: Marta Aguirre Brittis Benzler Susanne…


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar