Ökat skydd av blåljuspersonal självklarhet för tryggare familjer

Våra nyheter översvämmas dagligen av hot, hat och våld. Den undre världen utvidgar sina gränser och fler och fler hamnar på dess radar. Ur demokratisynpunkt är det något av det värsta att otryggheten bland vår blåljuspersonal nästan går att ta på. Ambulans och brandkår kan numera inte ens åka in i vissa av de värst […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar