LUF UTLYSER REDAKTION FÖR LIBERAL UNGDOM!

Nu utlyser LUF redaktionsposter för Liberal Ungdom. Liberal Ungdom är LUF:s medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år och skickas till alla LUF:s medlemmar samt ett antal prenumeranter. Att sitta i redaktionen innebär en unik möjlighet att utveckla sitt skrivande och få erfarenheter av redaktionellt arbete. Som redaktionsmedlem får du såväl intervjua, skriva artiklar […]

Inlägget LUF UTLYSER REDAKTION FÖR LIBERAL UNGDOM! dök först upp på Liberala Ungdomsförbundet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar